Každý z nás vie, čo je to produkt. Je to hmotná vec, ktorú môžeme vidieť, chytiť a použiť na nejakú aktivitu alebo spotrebu. Keď sa povie bicykel, predstavíme si konštrukciu s dvomi kolesami a riadením, brzdením a pedálmi. OneMillionBones.org sa bude venovať presne takýmto, celkom obyčajným produktom, ale z úplne iného pohľadu. Ak by sme sa rozhodli zostať pri príklade bicykla, tento sa napríklad využíva na tvorbu elektriny a môže pohánať malý spotrebič v kuchyni. Tento blog bude hodnotiť iné aspekty produktov a služieb, na čo iné sa dajú využiť, v čom sú dobré, v čom zlé a či sú spoločensky prospešné. Prečítajte si o bežných produktoch, ale inak. Už čoskoro.